Strona głównaFinanseRozliczenie podatku od spadku

Rozliczenie podatku od spadku

W swoim życiu każdy może trafić na sytuację, że los podaruje mu dodatkowe pieniądze. Dziełem takiego przypadku może stać się spadek po zmarłym. Co zrobić by się nie zatracić w tej sytuacji, aby później nie mieć problemów z fiskusem.

Trzeba przyjąć, że w prawie Polskim występuje podatek od spadków. Reguluje go Ustawa o podatku od spadków i darowizn. Przyjmuje się, że podatnikiem jest osoba fizyczna, która nabyła daną wartość w drodze spadku i należy ponieść za nią właściwą opłatę. Jednak z uwagi na osobisty stosunek nabywcy do darczyńcy może ona podlegać zwolnieniu lub być zróżnicowana kwotowo. Aby ten fakt był czytelny ustawodawca podzielił podatnika na 3 grupy, które różnią się stopniem pokrewieństwa.

Pierwszą grupą jest najbliższa rodzina :małżonkowie, zstępni (dzieci, wnuki), wstępni (dziadkowie, rodzice, pradziadkowie), pasierb, zięć synowa, rodzeństwo, ojczym, macocha, teście. W tej grupie wytyczone jeszcze grupę, która może być zwolniona od wniesienia podatku pod warunkiem, że jest małżonkiem, przodkiem lub potomkiem w linii prostej, rodzeństwem, pasierbem, ojczymem lub macochą. Jednak w dodatku trzeba zgłosić do Urzędu Skarbowego formularz SD-Z2, mówiący o nabyciu danej korzyści majątkowej, w terminie nie dłuższym niż 6 miesięcy od  postanowienia sądu o nabyciu spadku. W opisanym przypadku wartość opodatkowania wynosi 0 zł. Jeżeli jednak nie są spełnione te przesłanki to należy wnieść opłatę w wysokości:

– 3% dla kwoty spadku 10278 zł
– 308,30 zł i 5% nadwyżki ponad 10 278 zł dla kwoty 10278-20556 zł
– 822,20 zł i 7% nadwyżki ponad 20 556 zł dla kwot powyżej 20556 zł

Drugą grupą są dalsi krewni: zstępni rodzeństwa, rodzeństwo rodziców, zstępni i małżonkowie pasierbów, małżonków rodzeństwa i rodzeństwo małżonków, małżonków innych zstępnych.
– 7% dla kwoty spadku 10278 zł
– 719,50 zł  i 9% nadwyżki ponad 10 278 zł dla kwoty 10278-20556 zł
– 1644,50 zł i 12% nadwyżki ponad 20 556 zł dla kwot powyżej 20556 zł

Trzecią grupą są inne osoby nie spokrewnione.
– 12% dla kwoty spadku 10278 zł
– 1233,40 zł i 16% nadwyżki ponad 10 278 zł dla kwoty 10278-20556 zł
– 2877,90 zł i 20% nadwyżki ponad 20 556 zł dla kwot powyżej 20556 zł

Jest jeszcze jedna przesłanka o zwolnieniu od podatku dla wszystkich 3 grup, mianowicie to, że jeżeli się nie przekracza pewnych kwot spadkowych, podatek zostaje rozliczony jako kwota 0. I tak kwota:
– 9637 zł – jeżeli nabywcą jest osoba zaliczona do I grupy podatkowej;
– 7276 zł – jeżeli nabywcą jest osoba zaliczona do II grupy podatkowej;
– 4902 zł – jeżeli nabywcą jest osoba zaliczona do III grupy podatkowej.

________________________________________________________________________
ARTYKUŁ SPONSOROWANY | Drogi czytelniku powyższy artykuł może być materiałem reklamowym (artykułem sponsorowanym), który został napisany lub zlecony przez reklamodawcę. 

Więcej artykułów

Popularne